Jeg ble norsk statsborger, uten å ha sverget troskap til flagg eller grunnlov, og det ville aldri vært aktuelt å gjøre heller. Og jeg tror mange andre liberalere tenker som meg. Dog er det ikke til hinder for at jeg føler en sterk tilknytning og lojalitet til staten Norge som er mitt hjem.

Det norske flagg representerer frihet, demokrati og likeverd for meg, og er derfor et viktig symbol som varmer mitt hjerte. Å sverge til symbolene er for meg ikke det viktigste, men forståelsen av hva de representerer. Jeg kan få tårer i øynene av å se barnetoget på 17.mai, med vaiende flagg og nasjonalsang, men det er fordi jeg har deltatt i feiringen fra jeg var liten jente. Jeg setter pris på den friheten som jeg som muslimsk kvinne har i mitt nye hjemland, og flagg og 17.mai minner meg på dette.

Det er ikke «jalla sverging» men den følelsmessige forankringen og tilknytningen til Norge og norsk kultur som er viktig. Og den kommer ved involvering og kontakt. Sverging gir absolutt ingen garanti for lojalitet eller sannferdighet, men kan gi et feilaktig inntrykk av det.

Dessuten, bør lojalitet til Norge og norges lover gjelde fra dag 1, og ikke først etter en edsavleggelse etter 5-7 år i Norge.

Reklamer