menneskerettigheter


I dag kom jeg over et dikt som jeg første gang leste i Aftenposten i 1996. Diktet gjorde spesielt inntrykk på meg og jeg har aldri glemt det, kanskje fordi jeg dengang hadde små barn og kunne relatere meg til forfatterens smerte. Ilse Webers dikt vil for alltid være et vitne om betingelsesløs kjærlighet til våre barn.

Brev til mitt barn
For tre år siden, kjære sønn, gikk ferden fra oss i Prag alene ut i verden.
Fremdeles kan jeg se deg der du står
i toget med ditt vakre brune hår,
strakk du ditt hode ut mot meg
du tagg og ba: la meg få bli hos deg du ba fortvilt: få bli hos deg.
Å ta farvel med oss syntes du var hardt
du var knapt åtte og var sped og sart
og da vi gikk hjem uten deg så triste, da følte jeg at hjertet ville briste.
Jeg har grått ofte og for deg især,
men tross det er jeg glad du ikke er her men tross det er jeg glad du ei er her.

En fremmed kvinne tok deg som sin sønn, en plass i himmelen blir nok hennes lønn.
Du må elske henne høyt og være snill, jeg er så glad for at hun er til.
For oss er livet vondt og fylt av angst, de tok alt det vi hadde som sin fangst.
Vårt hus, vårt hjem, alt det som har verdi
er borte, ingenting har de latt bli,
selv toget du fikk fra far og mor
og gyngehesten til din lillebror og gyngehesten til lillebror.
Våre navn de måtte vi forlate, rundt halsen går vi nå med nummerplate.
Jeg kunne klart å leve slik i flokk, hvis far og jeg fikk bo i samme blokk.
Din bror får heller ikke være her.
Nå er jeg uten alle jeg har kjær nå er jeg uten de jeg har kjær.

Du er så liten og forstår det ei, her er kvinner presset sammen i en sal for seg.
Der ligger vi og lytter til hverandres sorg mens ensomhet og smerte fyller denne borg.
Gjør du lekser, har du vokst deg lang?
Er du mon blitt for stor for vuggesang?
Det forekommer meg om natten titt at du igjen lå her ved brystet mitt.
Tenk den dagen jeg igjen ser deg, da kan du ikke lengre helt forstå meg.
Du vil forlengst ha glemt din tysk i Sverige, og jeg, jeg kan jo ikke svensk dessverre.
Vil ikke det bli komisk? Tenk hvis det var nå da hadde jeg en sønn så stor som så . . .

Leker du med tinnsoldater i det fjerne?
Her bor jeg i en virkelig kaserne.
Med triste rom og mur med gamle skader.
Her finnes hverken sol eller trær med blader.
Jeg arbeider nå som sykesøster for lidende barn som jeg hjelper og trøster.
Om natten sitter jeg og holder vakt, i mørket lyser kun en lampe svakt.
Og mens jeg passer på, så føler jeg at hvert av barna de har litt av deg.
Jeg savner deg, men tross det er jeg glad
for at jeg i min smerte lot deg dra for at jeg i min smerte lot deg dra.

Jeg ville lide tusenvis av kvaler hvis det for barnelykken din betaler.
Nå er det sent og jeg må få en blund.
Jeg vil så gjerne se deg et sekund!
Men jeg kan bare skrive fylt av lengsel et brev til deg, min sønn, her fra mitt fengsel.

Norsk gjendiktning: Ellen Foyn Bruun

Reklamer

LIMs lansering av rapport om fellesverdier. Kan lastes ned i sin helhet fra www.limnett.no.

Nettverket LIM inviterer til diskusjonsmøte om islam i en moderne verden med imam Daayiee Abdullah fra nettverket ”Muslims for Progressive Values” i USA.

ARRANGØR: LIM (Likestilling, Integrering og Mangfold).

ORDSTYRER: DAG HERBJØRNSRUD (Redaktør i magasinet Ny Tid).

Nettverket LIM ønsker å fremme toleranse og liberale verdier. Gjennom å fremme likestilling, integrering og mangfold, ønsker vi å ivareta et fredelig og inkluderende samfunn der alle individer har rett til å leve i frihet og verdighet.

Vi har invitert Imam Daayiee Abdullah til dette møtet fordi vi mener det er viktig å få frem mangfoldet som finnes blant muslimer, og fordi vi tror imamen kan inspirere til viktige diskusjoner om liberaliseringen av islamsk tenkning og praksis.

Etter hans presentasjon, vil redaktør Dag Herbjørnsrud styre diskusjonen og åpne for spørsmål og kommentarer fra publikum i salen.

Velkommen!

Meld deg på: lim.nettverket@gmail.com eller på Facebook

 

LIM- nettverket bekymret for annonserte demontrasjoner til helgen.

http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/607816

Abid Q. Raja frykter muslimske voldsraid står det i Dagbladet i dag 03.02.10. Som liberal muslim reagerer jeg på den fremstillingen Raja gir av muslimer i Norge og Pakistan. Les kommentar på Minervas nettsider i dag: http://www.minerva.as/2010/02/04/rajas-muslimske-voldsraid/

Markering til støtte for ytringsfrihet og mot ekstremisme foran Stortinget lørdag 16. januar fra kl. 1300 til 1330. Møt opp og støtt det nyetablerte nettverket LIM!

Det vil bli korte appeller ved:
Tina Shagufta Kornmo, nettverket LIM
Trine Skei Grande, leder i Venstre
Mahmood Amiry-Moghaddam, menneskerettighetsforkjemper
John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International Norge
Lars Gule, Høgskolen i Oslo
Kari Helene Partapuoli, leder i Antirasistisk Senter

Foranledning for denne markeringen er økseangrepet på tegneren Kurt Westergaard i Danmark første nyttårsdag. Denne handlingen representer et angrep på en frihetsverdi som er viktig for alle mennesker i verden, nemlig ytringsfriheten.

Det er ulike oppfatninger om hvorvidt det er fornuftig eller etisk forsvarlig å publisere karikaturer som krenker enkeltes religiøse følelser. I et åpent samfunn er det viktig å diskutere slike spørsmål, men det vi alle må være enige om, er at ingen brukere av ytringsfriheten må utsettes for trusler eller voldelige angrep.

Muslimer har en like stor interesse av å forsvare ytringsfriheten som alle andre. Det er også viktig å si stopp til ekstremister som gjennom sine avskyelige handlinger i islams navn setter både islam og muslimer i et dårlig lys.

Nettverket LIM, som består av engasjerte personer med ulik etnisk samfunn, deriblant muslimer, har som formål å fremme demokratiske frihetsverdier i samfunnet og forebygge rasisme og andre hatideologier.

LIM har invitert Islamsk Råd til å være med på markeringen, men har fått et negativt svar. Dette mener vi er skuffende, men vi håper likevel at mange vil slutte seg til vår markering på lørdag der vi ønsker å si klart og tydelig: RESPEKTER YTRINGSFRIHETEN. NEI TIL VOLD OG TRUSLER!

Vennligst spre denne invitasjonen videre til dine venner og bekjente…

Gå til Facebook-gruppa til nettverket for Likestilling. Integrering. Mangfold.

Jeg ser med uro på den manglende respekt for menneskeverd som jeg har lært å kjenne under min oppvekst i Norge. Det er for meg ufattelig at iranske myndigheter representert ved militærmakt eller politivesen, kan forsvare sin bruk av vold og krenkelser mot EGEN befolkning. Det er ikke fremmede, ikke en ytre fiende, ikke en ukjent person, men venner, naboer, slektninger disse soldatene/ politifolkene/ fanatikerne slakter.

Overgriperne trenger ikke dele mine overbevisninger eller verdier, men sine egne overbevisninger og verdier bør de i aller høyeste grad granske.

At livet til iranske menn, kvinner og barn ikke har en verdi i seg selv bekrefter voldsutøverne daglig ved sine grusomme handlinger. Og det sørgelige tilfelle med likvidasjon av Neda Sultani, som stod ved sin fars side da hun ble skutt, er en skamplett på det iranske regimet. En datters liv har en uvurderlig verdi for hennes mor og far.

Det er på tide at vi unge muslimer sier i fra, at nok er nok. Det er på tide at muslimske fedre og mødre sier at deres døtre og sønner er like mye verd. Det er på tide å vise samhold, respekt, sannferdighet og ærlighet. Alle disse er viktige verdier for muslimer, nå må de kjempes for.

Vi muslimske borgere av Norge sier med klokkeklar røst

–          at vold fra Iranske myndigheter mot egen befolkning aksepteres ikke

–          at brudd på fundamentale menneskerettigheter aksepteres ikke

–          at knebling av ytringsfriheten aksepteres ikke

–          at Iranske liv går tapt pga politiske eller religiøse meninger aksepteres ikke

Den hensynsløse jakten og slaktingen av sivile iranere er en skam mot menneskeheten, mot kvinner, menn og barn av Iran.

Neste side »