Eid ul-Fitr, ofte bare kalt Eid, er en muslimsk høytid som markerer slutten på fastemåneden ramadan. Den feires med bønnesamlinger, gjestebud og ved at man pynter seg med nye klær. Gravsteder besøkes og man gir gaver og almisser i forbindelse med Eid.

Eid ble fførste gang feiret i 624, etter at profeten Mohammed og følget hans hadde seiret i slaget ved Badr. De troende takker Gud for at han gav dem styrke til å gjennomføre fasten.

Eid-feiringen starter ved solnedgang dagen før den 1. i den muslimske kalenderen (shawwal). Noen holder fast på at en man må se nymånen før en ny måned begynner, andre mener at en kan forutse denne hendelsen og at måneden begynner også om det er overskyet.

Før fellesbønnen for Eid må alle som har anledning gi almisser til trengende. Denne Eid-almissen kommer i tillegg til vanlig zakát som er en av Islams fem søyler. Gaven blir gjerne samlet inn av moskeen i god tid før Eid, og gitt videre slik at de fattige kan bruke den til sin feiring.

Under Eid er det vanlig å be hverandre om tilgivelse og å fornye vennskap og slektskapsbånd. Menn gir ofte gaver, klær og smykker til kvinnene mens barna får penge. Ha en god feiring.

Eid mubarak!

Reklamer